Cargando...

Calzada medieval de Meiro

Calzada medieval de Meiro

Restos dun ramal da gran calzada romana que cruzaba toda a costa

galega de norte a sur, coñecida como “Vía Per Loca Marítima“. Na zona

existen paneis con información.