Cargando...

CASA DE O REAL

Casa do Real

A Casa do Real é a quinta e memoria do almirante don Casto Méndez Núñez, levantada entre fins do XVIII e principios do XIX. Ademais da construción principal dispón de pombal, canastro e capela. Hoxe dá nome ao macrobarrio, típico do desarrollismo dos anos 70, espallado pola aba do monte da granxa que se estendía sobre o que hoxe son soares e edificios residenciais entre Moaña e Tirán.