Cargando...

Semana Santa - Cangas

Semana Santa de Cangas

Semana Santa en Cangas do Morrazo.

A Semana Santa de Cangas constitúe unha celebración de renomeada solemnidade en toda a provincia, sendo unha das máis importantes de toda a Comunidade.

Procesión dá Virxe das Dores é unha celebración historicamente consolidada na vila, de grande arraigamento popular e carácter participativo, datando a Confraría da Virxe das Dores e da Soidade, a do StmoCristo del Consuelo e a da Misericordia do século XVIII. Cabe resaltar o feito da celebración do 250 aniversario da fundación canónica da "Venerable Irmandade da Sta. Virxe das Dores e da Soidade", no ano 1998.

A vistosidade das súas procesións, o recollemento dos fieis e as artísticas imaxes, fan desta Semana Santa unha manifestación do vivir dunha vila mariñeira que ao longo da súa historia foi enriquecendo un xeito de sentir a súa devoción relixiosa, con sensibilidade e bo gusto.

Descrición dos actos

Venres de Paixón

É o comezo da Semana Santa en Cangas, de grande arraigamento na vila ata o punto de considerala festivo local. Comeza cunha misa maior e culminan os actos litúrxicos cunha magna procesión da Virxe, nun artístico trono baixo palio.

Domingo de Ramos

Día no que a xente da vila se congrega nos Xardíns de Félix Soage, para recibir a bendición das palmas e dende onde posteriormente, parte a procesión cara ao Templo, coa imaxe de Xesús montado na burra, figura que goza de gran cariño entre os fieis sobre todo entre os de menor idade.

Mércores Santo

Este día sae dende o Templo a "Procesión da Soidade de María" coa imaxe da Soidade acompañada por mulleres da vila e tambores confrades nun percorrido pola zona antiga que realiza unha parada na Praza do Sinal onde ten lugar unha ofrenda á Virxe.

Xoves Santo

Pola tarde, presidida pola valiosa cruz procesional de prata e ouro sae a Procesión da Santa Cea, na que destacan pasos como o da Santa Cea obra do célebre Ignacio Cerviño, "a Oración do Horto" ou "A Flaxelación" fermoso conxunto de tres imaxes. Pechando a procesión o trono da Virxe das Dores baixo palio.

Pola tarde, xa no Templo, ten lugar o "Descendemento", no que a impresionante imaxe articulada do Cristo é "descravada" e se deposita nunha urna de cristal aos pés da Virxe das Dores a quen acompaña San Juan. O acto convértese nunha escena de emotivo realismo. Pola noite, celébrase a procesión do "Santo Enterro". As imaxes de San Juan, as Piadosas Mulleres, o impresionante Jesús Crucificado, o paso da Piedade, a urna co Cristo Yacente e o fermoso trono da Virxe da Soidade pechan esta procesión.

Venres Santo

O punto e final do Venres Santo pono a "Procesión do Silencio", sempre celebrada ás doce da noite deste solemne día, na que o Cristo del Consuelo é acompañado en completa devoción e silencio e como única iluminación das velas dos fieis e das imaxes. Soamente os tambores marcando o paso e compactas filas de confrades, vestidos cos seus anónimos uniformes, coa peculiaridade neste caso de levar o caparucho caído.

Cristo xacente Sábado de Gloria

O Sábado Santo é o día da Sepultura de Xesús, o día de espera litúrxica e silenciosa xunto ao sepulcro. O templo parroquial prepárase para o velorio co altar nu e as luces apagadas. As imaxes da Santa Virxe das Dores, xunto con San JuanMaría Magdalena, Verónica e as Piadosas Mulleres velan a Xesús. Respírase un ambiente de fervorosa espera chea de paz e cargada de esperanza.

Domingo de Pascua

O domingo de Pascua é un día de alegría entre os fieis xa que celebra a resurrección de Cristo, que se escenifica en Cangas coa "Procesión de Cristo Resucitado". Esta trata de ser unha representación máis fiel do texto que narran os evanxeos e parte da Casa das Novenas en lugar da Excolexiata como o resto de imaxes, para, tras o seu percorrido polo pobo, finalizar no mesmo punto con tirada de bombas e solta de pombas. 

 

 

COFRADIAS:

Hermandad da Virxe das Dores e da Soidade

A Venerable Irmandade da Stma. Virxe das Dores foi fundada no ano 1748, a instancias do prior da Colexiata de Cangas, Don Ramón Tabarés Saavedra, que encomenda ao R.PJuan de Cenzano, da Compañía de Xesús do Colexio de Pontevedra, a súa constitución.
Esta Confraría, chamada tamén da "Boa Morte", absorbe no seu día á xa existente da Soidade, con todos os os seus bens e caudais, e goza de indulxencias plenarias dadas polos papas Clemente XI, Inocencio XI e Bieito XIII.
Na actualidade, a Irmandade da Virxe das Dores e da Soidade, conta con máis de dous mil irmáns e constitúe a súa festividade, o Venres de Paixón, un dos maiores acontecementos litúrxicos da parroquia.
A súa imaxe titular a Virxe das Dores é un fermoso talle das chamadas "de vestir" e data 1805. Cando a Desamortización de Álvarez Mendizábal, as rendas desta congregación foron destinadas ao sostemento da única escola de nenos que tiña a vila e a imaxe foi aloxada no Salón de Sesións do Concello ata o ano 1919, no que é gardada nunha casa particular, dende onde en piadosa rogativa é levada todos os anos ao Templo para a celebración do solemne Septenario na súa honra. Tamén é propiedade desta confraría a Virxe da Soidade, imaxe de gran fermosura que data do século XVII e o precioso Cristo de Minerva, marabillosa escultura realizada en madeira de bog e de autor anónimo.

Asociación do Santo Cristo del Consuelo

A invasión de piratas turcos e alxerinosnaquel triste día do 9 de decembro de 1617, en que foi arrasado e queimado o templo parroquial cos seus arquivos e imaxes a excepción do Cristo "que non quixo arder", deixáronnos sen datos suficientes sobre a antigüidade desta Confraría, que se cre é moi anterior a súa fundación. Temos algunha referencia do ano 1607 na que se denomina Confraría dá Fabricación do Santo Nome de Xesúsposto que a Fábrica dá Igrexa apenas tiña rendas e era esta Confraría a que provía todo o necesario.
E o 27 de abril de 1865, despois de cento cincuenta anos de silencio e inactividadecando se constitúe formalmente a Confraría do Bo Xesús ou Sto. Cristo do Consolo, que perdura ata os anos cincuenta, no que por desavinzas entre a Xunta Directiva e o entón cura párroco, é disolta. No ano 1990 promóvese de novo a constitución dá actual Asociación.
súa imaxe titular é ou Cristo do Consolo, patrón dá vila deCangasÉ unha talla de Xesús crucificado, de magnífica realización e obra do escultor de Santa Cristina de CobresXoan Pintos, no ano 1769.
Os cultos na súa honra celebrábanse antigamente no triduo de Carnaval, pero despois dá refundación non ano 1865, trasládase a súa festividade o último domingo de agosto, con misa de exaltación dá Cruz, e saíndo en solemne procesión, lucindo un valioso dosel bordado en ouro e pedraría.
Na Semana Santa, a impresionante imaxe do Cristo do Consolo, sae tamén o Venres Santo pola noite, pero esta vez sen dosel, resaltando así figura do Crucificadonun paso que inspira gran recollemento e admiración.

Confradía de la Misericordia

Confraría dá Misericordia foi fundada polo Gremio de Mareantes da vila de Cangas no ano 1709. O seu fin era atende-as necesidades espirituais dos traballadores do mar. A imaxe titular desta antiquísima Confraría é a de San Xosé, avogado dá Boa Morte, e a dá súa patroa por excelencia, a Virxe do Carme.

Dado o lóxico arraigamento desta Confraría nun pobo mariñeiro como Cangas, o seu poderío social e económico de entón, grazas á súa participación nas partes dá pesca de cada unha dás embarcacións dá vila, os cultos dá vida relixiosa do poboteñen neste gremio un interesante impulsor. É a fins do século pasado cando, por encargo dá confraría dá Misericordia, o mestre Cerviño, autor do coñecido "Cruceiro do Hío", se lle encomenda unha importante labor, que cun equipo de carpinteiros e ebanistas voluntarios, renovasen ás imaxes que ata a data saían procesionalmente en Semana Santa. Sería moi extenso describir eiquí a cantidade de episodios e anécdotas que se deron naquel taller-escola improvisado para un so fin, a Semana Santa articulada de Cangas.

Entre ás talles - "A Mesa dous Apóstolos", o paso "Dás Caídasdo Nazareno, co Cirineo e o centurión romano, paso este articulado (Xesús cae e levántase tres veces e o centurión se lle moven os ollos), "Ás Marías " San Xoan, "A Verónica" e "A Madalena" - destaca súa obra cume: "O Cristo do Descendemento", articulado tamén e verdadeiro estudo anatómico dá figura humana. Todas estas fermosas imaxesfroito do xenio dun autodidacta e do sentir dun pobo, fan que a Confraría dá Misericordia, sexa a que o longo dous anos ten contribuído máis o realce dá Semana Santa en Cangas.

Agrupación de San Pedro

Foi fundada no 2003 por entusiastas dá vila de Cangas que quixeron profesionar a figura de San Pedroimaxe titular dá mesmaEsta imaxe de estilo barroco é unha dás máis representativas coas que conta a ExColexiata de Santiago de Cangasé acompañada na madrugada do Xoves ou Venres Santo polas rúas dá vila.

Grupos de xovenesna súa maioría, acompaña con velas e fachos a imaxe do Santo que se despraza baixo o son do resoar dos tambores. Trátase do prólogo do Venres Santo que se inicia coa celebración do Santo Encontro.